Intervjun med Lars LankerFilm: Hannas film Musik: Thomas Malmborn

Organisationskulturen är nyckeln

När Lars Lanker anmälde sig till PlanB’s Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning, var han helt nollställd och hade inga som helst förväntningar mer än att det skulle bli intressant att lära sig vad ”ett systemteoretiskt perspektiv” innebar:- När jag googlade på begreppet så var PlanB’s utbildning den enda träffen jag fick. Det fanns inga andra, säger han och ler.

Lars Lanker arbetar som affärsområdeschef i den delen av Sigma som ansvarar för ledarskap och förändring. Hösten 2010 skulle han leda en omfattande strukturförändring där fyra bolag inom Sigmakoncernen skulle slås ihop till en.
– Ganska snart efter att utbildningen hade satt igång så växte en väldigt tydlig bild fram av vad den hade att erbjuda i form av kompetenshöjning för individen, säger Lars.

Hur skulle du beskriva den kompetenshöjningen?
– Det systemiska förhållningssättet gör mycket. En av de viktiga insikterna jag tog med mig var att var och en sitter med sin verklighet. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men det var en riktig kioskvältare för mig, rent insiktsmässigt.
– Vi hade ett intressant föredrag av Ole Dissing, där han redogjorde för den systemteoretiska inriktningen först utifrån ett mikroperspektiv, för att så slutligen komma till det universella perspektivet. Efter föredraget så berättade jag för Ole att jag nu hade kommit till insikt om varför ledarskap på distans inte fungerar, säger Lars Lanker och fortsätter:
– Om vi tar detta i ett större sammanhang som när vi skulle slå ihop fyra olika bolag i Sigma till ett enda, så hade jag väldigt stor nytta av mina nya insikter. Varje VD hade sin syn på verkligheten. Man kan prata om tuppfäktning och revirpinkeri, men det är egentligen bara så att var och en sitter med sin egen verklighet, och det måste man förhålla sig till.

Vilka tror du skulle ha nytta av den här utbildningen?
– Projektledare som vill få en djupare insikt i hur man får människor med sig i en förändring har definitivt nytta av utbildningen, säger Lars Lanker och tillägger:- Ungefär 70 % av alla organisationsförändringsprojekt misslyckas, det är vetenskapligt bevisat i flera olika undersökningar. Det är väldigt lätt att rita ett organisationsschema, fylla i roller och skriva vision och mission för det nya bolaget, men om man inte har medarbetarna med sig så går det inte.
– Du kan rita om en organisation, byta ut teknologin, men det är människorna som gör skillnaden. I ett förändringsprojekt måste det finnas struktur, men lika viktigt är kultur, säger Lars och tillägger:
– Chefer i något mindre entreprenörsföretag som kanske växer väldigt fort, skulle också ha stor nytta av utbildningen. De företag som växer genom förvärv, där olika företagskulturer skall jämkas samman till en, där finns nog ett stort behov av denna utbildning.

– När jag gick utbildningen var det mycket HR inriktade människor från offentlig sektor i min grupp. Där finns också ett klart behov.

Hur gick det med sammanslagningen av bolag inom Sigma?
– Över all förväntan, konstaterar Lars Lanker med ett leende. De nödvändiga aktiviteter och den inriktning som vi kom fram till gemensamt med personalen i inledningen av projektet i höstas har vi genomfört till 90 procent. Det är magiskt. Vi hade 30 punkter och vi har genomfört 27 av dem.

– Det är fantastiskt kul att se att det som folk producerade under vår inledande workshop har blivit verklighet efter så kort tid., säger Lars Lanker.

Hör vad Peter Ahlm från Lunds universitet säger här

Mer information om utbildningen hittar du här

Taggar:  organisationskultur, Process Consultant, Processkonsultprogrammet, Processledare, Processledning, Systemic, systemisk

Ingela Sjölund

Ingela Sjölund är kundansvarig för offentlig sektor och verksam seniorkonsult i Mannaz. Hon ägnar sig helhjärtat åt konsultuppdrag med fokus på strategiskt ledarskap och organisationsutveckling. ...

Läs mer ]

Mobil: +46-(0)707 12 72 00
E-posta Ingela