Blogg

admin

2010-08-30

1

Den lärande organisationen

Den amerikanske forskaren Peter Senge beskrev 1990 i sin banbrytande bok The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization hur det han kallar den lärande organisationen utvecklas och stärks. I en lärande organisation samverkar individens och organisationens lärande.

I alla organisationer finns det mycket kunskap, men den är inte alltid så tydlig. Genom Senges modell kan vi identifiera och ta vara på medarbetarnas kunskap, så att kunskapen delas, växa och utvecklas. I en lärande organisation skapas utrymme och förutsättningar för att alla medarbetarna kan föra en dialog där de kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. Ledarskapet och medarbetarskapet kännetecknas alltmer av ansvar, medvetenhet och delaktighet.

Alla organisationer kan bli en lärande organisation. Senge menar att förändra är ett lagarbete och att lärande är förändring. I en lärande organisation kan medarbetarna ständigt utöka sin kapacitet och skapa verkligt önskade resultat.

För att leda en organisation in i lärande, krävs det att krävs det att ledaren är villig att pricksäkert sätta fingret på utvecklingsbehov – oftast tillsammans med kollegor – och därefter skrida till verket och genomföra det nödvändiga. Senge erbjuder en modell för förändring där fem discipliner, kunskapsområden, blir ledarens bästa guide på en framgångsrik väg.

  1. Personligt mästerskap. Individerna betraktar livet och arbetet som om de vore konstnärer som betraktade ett konstverk.
  2. Mentala modeller. Vi har alla en ryggsäck av föreställningar och mentala bilder som påverkar hur vi tolkar världen och hur vi handlar.
  3. Gemensam vision. Individerna överträffar sig själva och lär sig mer med en äkta gemensam vision, och de gör det inte för att de måste utan för att de vill.
  4. Grupplärande. Individerna i gruppen deltar i en verklig dialog, där de stänger av sina antaganden.
  5. Systemtänkande. Detta är den femte disciplinen, och den kopplar ihop de fyra ovanstående i ett teoretiskt och praktiskt sammanhang.

En sund, lärande organisation lär inte för att överleva, utan för att skapa. Ett generativt lärande införs, och organisationens kapacitet att skapa stärks.

Läs mer om PlanB’s metodik.

Taggar:  Den femte disciplinen, lärande organisation, metodik, Peter Senge

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Kommentarer (1)

  1. […] på den. Det mesta skulle utmanas, Internet påverkade allt. När Peter Senge myntade begreppet ”den lärande organisationen” och Dolan/Garcia beskrev det nya ”värdebaserade ledarskapet” som efterföljaren till […]

    PlanB » En mystisk figur i medielandskapet  –  2012-03-21

Din kommentar