Intervju med kundenKonsultens reflektion

Case: Kickstart av strategin för Media Evolution

 

Egentligen var det ett guldläge. Den lilla verksamheten Media Evolution hade fått strukturfondsmedel och kunde nu växa. På bara några månader hade personalstyrkan fyrdubblats. Samtidigt fanns det stora ambitioner och förhoppningar från medlemmar och finansiärer. Strukturfonderna krävde leverans i projekten. Hur skulle man ro detta i hamn?

– Vårt företag har enorma krav på sig. Vi är i omfattning utifrån kravbilden ett företag som skulle kunna vara femtio-hundra personer. I dag jobbar här tio personer, sa VD:n Christer Månsson.

Verksamheten hade tidigare använt sig av processledare för utvärderingar, och därför låg det nära till hands att ta hjälp av processledning för att möta de krav organisationen stod inför. Man tog kontakt med PlanB för en eller två dagars workshop, och det bestämdes att man skulle gå igenom PlanB:s Strategiska loopen från verklighet och spaning ända fram till integration. Workshopdagen blev slutligen fyra.

– Det blev helt omöjligt att genomföra loopen utan att förankra i organisationen. Vi behövde tid till eftertanke och hemarbete. Samtidigt blev det mycket frustration, ”varför är vi inte klara”, och jag hade ju hoppats på att det – pang – skulle vara klart. Men att ta den tiden har varit guld för oss, menar Christer Månsson.

Att förändring tar tid var en insikt företaget gjorde. Utvecklingsarbetet kom lätt i kläm i den ordinarie verksamheten, och att verkligen ta sig de där fyra dagarna gav resultat.

– Vanligtvis när man stöter på problem så tänker man att man pratar om det en extra timme eller två på ett ledningsgruppsmöte. Men det blir inte förankrat, konstaterar han.

Christer Månsson berättar att det blev flera aha-upplevelser under processen, men att det var särskilt den sista dagen som det stora genombrottet kom:

– Det var absolut sista dagen, absolut sista timmen. Vi hade gått runt loopen med omvärldsbevakning, idéer, strategi. På slutet tar man upp organisation och implementering av organisationen. Vi hade identifierat ett antal insatsområden som skulle leda oss rätt, men vi hade med vilje inte bestämt vem som gör vad. Men sista timmen föll allt på plats. Jag gör det, du gör det. Där – oj! Det är ju den mest känsliga frågan av alla för det rör mig som individ, och det var tidspress.

Media Evolution genomförde den strategiplan som togs fram under seminariedagarna. Förverkligandet gjordes med stöd av PlanB, som bidrar med coachning och med att stötta företaget när de skapade den nya organisationen.

För egentligen var det bara ett startskott för organisationen, att gå igenom Strategiska loopen. Förändringen var på gång – jobbet hade börjat.

Läs om PlanB’s tjänster: För dig som arbetar som chef

Taggar:  business development, change management, forandringsledelse, Forretningsudvikling, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Strategirealisering, strategy realization, Team building, Teamudvikling, Teamutveckling, verksamhetsutveckling