Intervju med kundenKonsultens reflektion

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.

Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.

Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs vägen. Man utsåg förändringsagenter inom organisationen och de som valdes ut var projektledare med resultatansvar.

Tillsammans med koncernledningen kom man fram till att företaget drev för många projekt och andra initiativ parallellt. Detta gjorde att fokus på de strategiska frågorna skymdes. Kristine förklarar:
– Strategi handlar om att välja, men allra mest om att välja bort. Med hjälp av PlanB skar vi ner antalet projekt från 270 till tolv. De allra flesta projekten lades ner. De kvarvarande projekten fokuserade på kundnöjdhet och stämdes av med de nya nyckeltal vi hade tagit fram. Vi arbetade tvärs över företaget och inte avdelningsvis som tidigare.

Teamet kom också fram till att företaget saknade bra rapportstrukturer som kopplade projekten med den övergripande strategin. Företaget verkade också undervärdera förändringsprocessen och behovet av kommunikation.
Projektledarkompetensen var inte heller tillräckligt hög, och många projekt hade otydliga mål och tidsramar. Inte konstigt att många av projekten hade inkräktat på varandra!

– PlanB hjälpte oss att bygga upp en kompetens inom projektledning. Vi skapade en projektportfölj och en rutin för att kvalitetssäkra projekten genom reviews, säger Kristine.

Kommunikation och förankring var A och O. En kommunikatör rekryterades till varje projekt. En tidning och ett intranät skapades. Konferenser med toppcheferna och workshops skapade ytterligare samhörighet och fäste.
Under en period arbetade motsvarande 250 heltidstjänster med företagets förändringsarbete.
– Skippa julen och var med i laget!” var ett slagord, och våra medarbetare slet verkligen med att få den nya strukturen på plats., minns Kristine och fortsätter:
– Alla tolv projekt skulle bli framgångsrika. Under ett tidigt möte sa vår VD Ditlev Engel:
– Förresten, misslyckande finns inte som alternativ.

Vestas kunde räkna hem skillnaden i rena siffror. De tolv projekten hade skapat besparingar och synergier och man arbetade mycket mer sammansvetsat mot samma mål.
Avslutningsvis arbetade Vestas aktivt med processdokumentation, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Förutom att ha genomfört ett konkret förändringsprogram, hade organisationen blivit bättre på att förverkliga strategier – och därmed vara redo för nya förändringar.

År 2009 fick PlanB ta emot Konsultpriset inom kategorin strategi- och verksamhetsutveckling av den danska arbetsgivarorganisationen Dansk Industri för insatsen ”att stödja implementeringen av koncernstrategin i Vestas Windsystem A/S”

Läs om PlanB’s tjänster: För dig som arbetar med strategi, För dig som arbetar med kommunikation eller För dig som arbetar med projekt

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization