kunskapsdelning (1)

admin

2012-06-09

1

Att formalisera det informella

Säger man ”lärande” kan man vara säker på att ingen har samma bild av vad det är. Samtidigt tror jag bilderna ändå liknar varandra. Någon som vet något och som lär ut detta något till andra (som inte vet). För så har vi lärt oss att lärande är: skola, utbildning eller kurs. Vi är inte riktigt medvetna om att vi också lär oss dagligen både i arbetet och på fritiden. Men något är på väg att hända.
Det informella lärandet har fått en mer organiserad form som en följd av det fria Internet och drivs av ett starkt gemensamt intresse hos deltagarna. Kännetecknade är kommunikation, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
I en organisatorisk …

Läs mer ]

Taggar:  kunskapsdelning, Lennart Helmbold, lärande, lärande organisation, Media Evolution

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn